Kabanata 2118

Nagulat si Ryugu na halos matumba siya sa tabi mismo ni Gerald, ngunit mabuti na lang at nabalanse niya ang kanyang sarili sa tamang oras. Sa sandaling iyon, ang dagger na nasa kamay niya kanina ay tumalsik sa ere... at hindi nagtagal, ito ay dumiretso sa lupa... Nanlaki ang mga mata ni Ryugu habang iniisip kung ano ang humarang sa kanyang pag-atake... at maya-maya lang ay nakita niya kung ano iyon. Ito ay isang shuriken! Ito ang nagsira ng kanyang pagkakataong patayin si Gerald kaya galit na sumigaw si Ryugu, "Sinong gumawa niyan!" Pagkatapos magsalita ni Ryugu, isang paos na boses ang maririnig na nagsasabing, "Masyado kang matapang para lumaban sa teritoryo ng pamilyang Yamashita." Kasalukuyang lumabas ang isang kubang lalaki na siyang rin nagsasalita at nagulat ang lahat nang makita siya! Paano niya itinago ang kanyang sarili...? Isinantabi ni Gerald ang kanyang pagkagulat habang bumubulong, "Malamang elder iyon ng pamilyang Yamashita..." Hindi niya masyadong alam ang t

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser