Kabanata 2128

Nakangiti si Aiden habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo, kaya mabilis na sumagot si Aiden, "Sige, sige, titigil na ako..." Umiling si Gerald bago siya tumingin kay Master Ghost at sinabing, "Mahilig talaga akong pagtawanan ng batang ito..." Matagal nang kakilala ni Gerald si Aiden kaya hindi niya naisip na makipagbiruan sa kanya. Kahit na hinampas niya ang likod ng ulo ni Aiden, siniguro ni Gerald na hindi siya gagamit ng mas mabigat na pwersa kaysa sa kanya. "Totoo! Pinagtatawanan niya ako sa buong oras na wala ka, alam mo ba iyon?" natatawang sinabi ni Master Ghost. Sa nakalipas na sampung araw, lumalim ang pagkakakilala niya kay Aiden at nakakapag-usap na sila ng casual ngayon. Habang patuloy silang nag-uusap, may ilang mga tao na nakasuot ng Japanese army uniform ang mabilis na nagsimulang maglakad papunta kay Gerald. Nang mapansin sila, napansin ni Gerald na ang isa sa kanila ay may hawak na folder ng mga document at ang iba ay may dalang video recording equipment.

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser