Kabanata 2140

Mukhang mas relaxed si Noda. "May masasabi ba kayo tungkol dito?" Inangat ng colonel ang kanyang ulo at tiningnan ang mga taong nakatayo sa likod ni Noda, na kanina pa nananatiling tahimik. "Wala po." silang lahat ay umiling at wala silang lakas ng loob na magsalita sa ganitong panahon dahil sa takot na masangkot sa gulo. “May point ka. Sasabihin ko ngayon sa army leader na magpadala sa kanila ng ilang tao para suriin ang lugar, pati na rin ang dagdagan ang security sa paligid ng training grounds. Hindi namin hahayaang mangyari ulit ang parehong bagay!" Tumayo ang colonel at nagpabalik-balik sa kwarto habang ipinapaalam niya sa authorities ang contest. Alam niya na kung mangyari muli ito, maaapektuhan ang tingin ng ibang mga bansa sa Japan. Baka may makaharap pa silang mga criticism at pagsaway mula sa ibang bansa. Bilang colonel, siya ay may pananagutan sa war competition at sa kaligtasan ng training grounds. Hindi lamang siya mawawala sa kanyang posisyon, pero kailangan din niy

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser