Kabanata 2144

Hangga't buhay pa si Gerald, malaki ang posibilidad na hindi maki-kidnap ng mga Hanyu si Fujiko para pagbantaan si Takuya. "…Ano? Pinadala mo silang dalawa pero wala ni isa sa kanila ang nag-report pabalik sayo?" natatarantang sagot ni Kai. “Hindi ako magsisinungaling sa ganitong bagay... Pagkatapos kong mawalan ng kontak sa kanila, sinundan ko si Gerald... Sa kasamaang palad ay napatay niya ang ilan sa mga tauhan ko sa buong proseso. Kung gusto mo ng mga patunay, pumunta ka sa disyerto sa bundok ng pamilyang Yamashita... Iniwan ko ang mga bangkay nila doon…” paliwanag ni Ryugu habang umiling. Isang kahihiyan sa kanya para aminin ito. Ang loss na ito ay ngayon lamang nangyari sa pamilyang Hanyu... “…Ganon ba talaga kalakas si Gerald…?” sabi ni Kai na nakakunot ang noo. Saglit pa lang niya nakilala si Gerald at sa pagkakaalam niya ay average Joe lang si Gerald. Pwede siyang kumuha ng ordinaryong mamamatay-tao para habulin si Gerald, pero pinili niyang humingi ng tulong kay Ryugu d

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser