Kabanata 2154

“Oh…? Ano kaya ang mga agenda ko?" tanong ni Gerald habang nakataas ang isang bahagyang kilay, halatang hindi inaasahan na itatanong iyon ng koronel. “Don't get me wrong, pero dahil ako ang may hawak, kailangan kong manatiling mapagmatyag sa lahat ng oras. Alam nating lahat ang malaking gulo na ginawa mo noon sa Yanam, Gerald. Sa pagkawala ng pinuno ng militar ng Yanam—kaya naman si Carter na ngayon ang namumuno—nag-aalala lang ako na baka ganoon din ang gawin mo sa ating militar,” sagot ni Oda habang nakatitig kay Gerald. Sa kung gaano kadelikado ang misyon na ito, alam ni Oda na kung mawawalan ng kontrol ang mga bagay, malaki ang posibilidad na ang sinumang naroroon ay maging kasing patay... Hearing that, Gerald burst out laughing before explaining, “Habang naiintindihan ko kung saan ka nanggaling, natatakot ako na hindi mo pa rin maintindihan kung paano ako nag-o-opera. Kita mo, ginawa ko lang iyon sa Yanam military simula nang kinidnap nila ang kaibigan ko. Ginamit pa nila an

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.