Kabanata 2156

Nang matapos ang iba ay katatapos lang ni Gerald ng inihaw na manok. Habang pinagmamasdan si Gerald na nagpupunas ng kanyang mga kamay, inabot ni Ichiro ang dalawang tissue sa binata bago nagtanong, “So… May naisip ka ba?” “Halos. Upang maging ganap na prangka, ang impormasyon ay halos walang silbi, kaya hindi ko talaga pinapansin. Though I have to say, medyo masarap ang roasted chicken, so you guys should eat it while it's hot,” sagot ni Gerald habang pinupunasan ang bibig. "Ikaw…!" singhal ng ibang imbestigador, halatang inis na niloloko lang ni Gerald lahat ng pinaghirapan nila. Sayang ang hininga! “Anong mali?” tanong ni Ichiro. “Huwag kang mag-alala, wala namang major. Anuman, dapat magsimula kayong mag-imbestiga sa mga hotel sa paligid ng training ground. Ipinapayo ko sa iyo na irehistro ang bawat hindi Hapon na mananatili sa paligid! Maniwala ka sa akin kapag sinabi kong iyon ang tanging impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa ngayon!” sagot ni Gerald habang winaw

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.