Kabanata 2162

"Tumahimik ka!" sigaw ni Amare na nangangati na tapusin si Gerald. Si Amare ay hindi isang taong mahilig sa maliit na usapan, at dahil si Gerald ang kanyang pakay, mas kaunting dahilan para magsabi siya ng kahit ano. Dahil doon, biglang nawala si Amare...! Agad na naramdaman ang pagdagsa ng mahahalagang qi sa paligid niya, mabilis na naging halata kay Gerald na ang taong ito ay mas malakas kaysa sa mga lalaking sinundan noon ni Will. Habang iniisip niya ito, muling humarap si Amare kay Gerald, nakatutok na ang kamao niya sa dibdib niya! Nakaramdam ng malakas na hangin na dumarating sa kanya—habang inilunsad ni Amare ang kanyang suntok kay Gerald—, napaatras lang si Gerald ng ilang hakbang upang iwasan ang pag-atake. Natural, hindi natatakot si Gerald na lumaban. Iniwasan lang niya ang pag-atake dahil gusto niyang mas maunawaan kung gaano kalakas si Amare. Napagtanto na nakaiwas si Gerald sa kanyang pag-atake, mas lalong namula ang mga mata ni Amare kaysa dati nang sabihin niyang,

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser