Kabanata 217

“Okay lang! Sige, bibigyan kita ng tsansa! " sabi ni Alice habang nagsusuklay siya ng buhok. “Woah! Ang diyosa ay tinanggap ang pag-ibig ng isang freak?" "Hindi ko ako nagkamali, di ba? Ang Alice na tinanggihan ang maraming mga mayayaman ngunit tinatanggap ang freak na ito na maging boyfriend niya? Hindi rin siya tumitingin sa mga mayayamang lalaki!" "Ibig bang sabihin ay gusto talaga ng ating Diyosa ang mga freaks? P*ta! Sana naging freak ako! Hindi ba ito ang first love ni Alice?" Isang grupo ng mga lalaki ang nasaktan habang ang isang pangkat ng mga babae ay hindi makapaniwala. Akala nilang lahat ay nabaliw na siguro si Alice. Si Gerald ay hindi gwapo at hindi nila akalain na mahuhulog sa kanya si Alice na may mataas na standard. Gayunpaman, anuman ang iniisip nila, tinanggap na talaga ni Alice si Gerald. Kinuha pa niya ang mga bulaklak kay Gerald. Naglakad si Alice pabalik sa klase niyang namumula. "Para sayo ang gabing ito, Gerald!" Si Hayley at ang iba pa ay tumatalon. Sa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser