Kabanata 2172

“…Kailangan natin itong sabihin kay papa. Masyadong malaki na ang problema hanggang sa punto kung saan kumuha si Kai ng mga international assassin, mas gugustuhin kong hindi ako ang gumawa ng huling desisyon…” sabi ni Fujiko habang umiling-iling, at ito ang nag-udyok kay Gerald na tumahimik... Bandang tanghali nang makarating silang apat sa Futaba manor. Mabuti na lang at walang naramdaman si Gerald na mayroong nagtatago na mga tao malapit sa kanila. Nang bumaba sila sa sasakyan, nakasalubong ng grupo ang secretary ni Takuya na naghihintay sa kanila sa labas mula pa kanina. Nang makita sila, mabilis na hinawakan ng sekretary ang mga dala ni Fujiko bago niya sinabing, “Miss Fujiko! Mr. Crawford! Pumasok kayo! Hinihintay na kayo ni master!" Tumango sila at pumasok ang grupo sa mansyon... at maya-maya pa, nakita nila si Takuya na kanina pa naghihintay sa kanila sa parlor. Tumayo si Takuya nang makita sila saka siya tumingin kay Aiden at Master Ghost, bago siya tumingin kay Gerald

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser