Kabanata 2187

Nagkibit balikat si Gerald at mabilis siyang pumayag. "Pero kung sila nga ay mga tauhan ng pamilyang Yamashita..." "Gagapang ako sa ilalim ng crotch mo at lalabas ako rito!" Nang hindi na hinintay na matapos ni Gerald ang kanyang mga salita, agad namang nagsalita si Suke. Naniniwala siyang nagyayabang lang si Gerald. Hindi pa siya nakakakita ng sinumang miyembro ng pamilyang Yamashita sa buong buhay niya, pero alam niya na hindi siya magkakaroon ng koneksyon sa kanila. "Walang problema!" Agad namang sumagot si Gerald. Hindi nagtagal, sinundan ng ilang lalaki si Aiden sa kwarto at ang lahat ng mga tao ay nakatingin sa kanila. "Kuya Gerald." Tumango si Aiden kay Gerald bago siya pumwesto sa likod. “Brothers, ang mga lalaking ito ay nagdududa sa katotohanan na kayo ay mula sa pamilyang Yamashita. Mayroon ba kayong anumang bagay para patunayan ang inyong identity?" Tanong ni Gerald na nakatingin sa kanila. "Meron kaming identification." Kinuha ng lalaking nakatayo sa harapan ang kany

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser