Kabanata 2189

"Hindi mo talaga siya pakakasalan, 'di ba?" Lumapit si Aiden sa likuran ni Gerald at nagtanong ng pabulong. “Hindi, palabas lang ito para sa kanila. Aalis pa rin tayo pagkatapos malutas ang problema ng pamilya nila.” Umiling sa kanya si Gerald. Ang kanyang puso ay nakay Mila Smith lamang, at si Gerald ay hindi interesado kahit na talagang napakaganda ni Fujiko at siya ay isang mabuting tao. “Hindi naman ito mahalaga. Maraming bansa na sumusuporta sa mga lalaking may dalawang asawa nang sabay. Nakikita mo naman na interesado si Ms. Fujiko sayo, bakit hindi mo na lang siya tanggapin!" Nakangiti si Aiden habang nagsasalita. "Sisipain kita palabas dito kung magsasalita ka pa." Kumunot ang noo ni Gerald. Nilabas ni Aiden ang kanyang dila pero nanatili siyang tahimik. "Totoo pala talaga ito. Hindi naman masamang magpakasal si Fujiko kay Gerald. Pero Gerald, kailangan mo kaming tulungan sa pagkakataong ito! Alam mo rin ang kasalukuyang sitwasyon ng aming pamilya, kaming lahat ay mahihir

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser