Kabanata 2192

Pagkatapos marinig iyon, yumuko si Suke kay Sujin bago siya umalis mula sa lugar na iyon. Nang makaalis na si Suke, hinampas ni Sujin ang kanyang kamao sa mesa bago niya sumigaw, “Sino ba talaga si Gerald?! Bakit siya may mga contact sa loob ng pamilyang Yamashita?! At nasaan ba sila Endo at Izumi!" Madali lang sana matatapos ito! Paano naging komplikado ang mga bagay? Wala sa mga plano ang matutuloy hangga’t hindi mapapatay si Gerald! Napahinto si Ryugu nang marinig niya ang mga pangalan ni Endo at Izumi. Kung tutuusin, hindi pa niya nasasabi kay Suijin ang tungkol sa pagkawala nila! Dahil hindi na niya ito maitatago pa, napalunok si Ryugu habang nauutal niyang sinabi, "Si-sila..." Umiling si Ryugu nang makita niyang nakataas ang isang kilay ni Suijin, bago siya nagpatuloy, “…S-sila… Nawala na sila mula noong pinadala ko sila noon para patayin si Gerald…! Malakas ang kutob ko na sila ay kasalukuyang nakakulong sa Futaba manor, at nag-iisip pa rin ako ng mga paraan para patayin

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser