Kabanata 2196

Tumango si Ryugu saka siya umalis para gawin ang inutos sa kanya. Gayunpaman, bago pa siya lumabas ng kwarto, lumingon siya para tingnan ang iba pang mga team leaders bago niya sinabing, “Habang wala ako, kailangan niyong bantayan ng maigi ang patriarch. Napakalakas ni Gerald na kaya niya kayong pagsabay-sabayin na pabagsakin, at hindi siya magagalusan habang ginagawa niya ito! Kung may mangyari man sa patriarch, sisiguraduhin kong mamamatay rin kayo!" "Magiging alerto kami, team leader!" sagot ng ilan sa mga team leaders, na nag-udyok kay Ryugu na ipagpatuloy ang kanyang gawain... Kasalukuyan naman kay Gerald at sa kanyang grupo, hindi nagtagal ay nakita nilang bumalik ang guard para papasukin sila sa bahay. Habang pumapasok sila sa loob, wala ni isa sa kanila ang nag-abala pang tumingin sa kanilang paligid. Kung tutuusin, ang mga traditional Japanese na manor na tulad nito ay maihahalintulad sa iba. Habang tumatagal ay nakarating na sila sa pinakaloob na lugar ng manor... Hindi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.