Kabanata 2200

Mabilis na binuksan ni Suke ang pinto nang marinig niyang may kumakatok. Nang makita niya na si Ryugu iyon, hinila siya ni Suke papasok sa kanyang kwarto, isinara ang pinto sa likod niya bago siya nagtanong, “Nandito ka na rin sa wakas! Anong sinabi ng patriarch? Pwede pa rin nating pag-usapan ang tungkol sa mga benefits! Hangga't mamamatay si Gerald, wala akong pakialam kung ang makukuha ko ay one third lamang ng benefits! Kung hindi pa ito sapat, one fifth ay pwede na rin…!" Makabuluhan na desperado si Suke sa pagkamatay ni Gerald. Hangga't nabubuhay pa si Gerald, ituturing siya na isang kahihiyan kapag humarap siya sa pamilyang Futaba. Gayunpaman, nadismaya si Suke dahil ang sagot lamang sa kanya ni Ryugu ay ang pagsindi ng sigarilyo, umupo at sinabing, “Kakaalis lang ni Gerald.” “…Huh? Teka, bakit hindi mo siya pinigilan? At bakit siya pumunta dito?" sagot ni Suke na halatang nagpapanic habang nilalabas niya ang kanyang ulo sa bintana. Hinila muli siya ni Suke at dahil dito

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.