Kabanata 2202

Hindi na makikipaglaro si Gerald kung isinagawa nila ang pangatlong assassination attempt. Sisiguraduhin niyang papatayin niya ang Hanyu patriarch at pati na rin si Ryugu! Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Ryugu, "Masyadong maraming problema ang dinulot sayo ng pamilya ko..." Kung hindi siya niligtas ni Gerald noon, hindi sana siya nasangkot sa lahat ng ito sa simula pa lang. “Okay lang, malay mo kakailanganin ko ang tulong mo sa susunod,” sagot ni Gerald habang pinapakita ang kanyang banayad na ngiti at winawagayway ang kanyang kamay, makikita na meron siyang tinatanim sa isip ni Fujiko. Tumango naman sa kanya si Fujiko saka ito sumagot, "Tutulungan kita anumang klase ng tulong ito!" Tumawa si Gerald saka niya sinabi, "Maniniwala ako sa mga salita mo!" Maya-maya pa ay dumating na ang tatlo sa mansyon. Matapos dalhin si Fujiko sa kanyang kwarto, sinabihan ni Gerald sina Aiden at Master Ghost na pumunta sa kanyang kwarto. Nang maupo na ang dalawa sa paligid ng mesa s

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser