Kabanata 2208

Pagkatapos bumuntong-hininga, huminto ng sandali si Gerald bago siya tumingin kay Aiden habang nagtatanong, “…Teka lang, anong ginagawa mo dito" “…Huh? Hindi ba sinabi mo na may gagawin tayo? Nandito ako para tanungin ka kung ano iyon!" sagot ni Aiden habang hinihimas ang kanyang noo. Nakalimutan na ni Gerald ang dahilan kung anong gagawin nila ngayong araw! “…Ah, wala naman. Gusto ko lang na sumama ka sa akin sa isang lugar.” paliwanag ni Gerald nang tumayo siya. Pinanood ni Aiden na tumayo si Gerald at kinuha ang kanyang coat, kaya si Aiden ay mabilis ding bumangon bago siya nagtanong, “Saan tayo pupunta?” “Sa Fareast Consortium. Tinulungan ko sila noon, kaya may utang na loob sa akin ang chairman nila. Dahil nangangailangan ng tulong ngayon ang pamilyang Futaba, pwede ko ring gamitin ang pagkakataong ito para makuha ang pabor na iyon," sagot ni Gerald. Nang lumabas sila Gerald at Aiden, ang kaninang mga pinalayas na miyembro ng pamilyang Futaba ay mabilis na pinalibutan an

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser