Kabanata 2212

“Nandito ako ngayon para pag-usapan ang problema sa pamilyang iyon,” sagot ni Gerald habang nagsisindi ng sigarilyo. “…Oh? May koneksyon ka ba sa ibang pamilya dito?" tanong ni Derrick na inakala na siya lang ang kilala ni Gerald sa buong Japan. "Ang buong kwento ay masyadong komplikado para ipaliwanag sa isang upuan lamang, pero nandito ako para magtanong kung handa kang tulungan ang mga Futaba para malampasan nila ang kanilang kasalukuyang krisis," sagot ni Gerald. "Walang problema! Tutulungan ko sila!" sagot ni Derrick ng hindi man lang nag-dalawang isip. “Ganito lang? Hindi ka ba nag-aalala na gagamitin ko ito laban sayo?" sabi ni Gerald sabay tawa. “Huwag kang magbiro, niligtas mo ang buhay ko noon! Paano kung susubukan mo akong kalabanin? Walang problema sa akin na ibigay sayo ang aking posisyon! Sabihan mo ang pamilyang Futaba na pumunta dito. Nagkataon lang na mayroon akong ilang angkop na kontrata para sa kanila. Inisip ko noong una ay ibigay ito sa bagong acquired n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser