Kabanata 2215

"Tama iyan! Hindi ko inakala na napakabilis lumipas ng mga taon... Pagkatapos ng ating collaboration, nagsimulang humina ang pamilya ko…” sagot ni Takuya bago siya tumango. Sa totoo lang, ang pakikipagtulungan ng kanyang pamilya sa Fareast Consortium ay ang highest point ng kanilang pamilya. “Nakikita ko… mukhang nagdala ng malas ang kumpanya ko sa inyong pamilya!” biro ni Derrick. “Please ‘wag mong sabihin yan! Nangyari lang iyon sa pamilya ko dahil sa ilang internal issues. Wala kang kinalaman sa pagbagsak ng pamilya ko…!” sigaw ni Takuya na masyadong sineryoso ang biro ni Derrick. "Uy! Joke lang ‘yun... Hindi pa ba nakaka-recover ang pamilya mo simula noon?" tanong ni Derrick. “Minalas kami dahil hindi naka-recover ang pamilya namin hanggang ngayon... Sa totoo lang, ang lahat ng ito ay nangyayari lamang dahil ang 'ilang mga indibidwal' ay ginamit sa mali ang kanilang posisyon, ibinulsa nila ang mga kita para sa kanilang sarili hanggang sa maubos ang lahat ng yaman ng pamilya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser