Kabanata 222

Ang kanyang mga panlalait ay gumana Queta. Huminto si Queta at sinabing, “Mauna ka nang umalis, Gerald. Tutulungan ko sila!" Alam ni Queta ang lahat tungkol kay Gerald at nangakong ipagtakpan siya. Alam niyang hindi gagawin ni Gerald ang mga ganitong uri ng mga bagay at ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat na hayaang paglingkuran sila ni Gerald. Nagpasya si Queta na manatili na lang. Ayaw iwanan ni Gerald si Queta nang mag-isa. Ito ay mga skewers lamang! Kaya nagpasiya siya na samahan si Queta. Matapos nilang magpasya na manatili, tinawagan siyan ni Zack at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang sitwasyon at hiniling na bumalik muna siya nang mag-isa. Samantala, kaagad namang nag-order si Hayward at ang iba pa ng lamb, stove ng barbeque at ilang mga kahon ng beer. Ang barbeque party ay nagsimula na. Inabot sina Gerald at Queta ng oras pqra matapos na pagsama-samahin ang mga karne. "Ito na ang 50 na skewered lamb para sa inyong dalawa. Kumuha ng isang maliit na kalan at tuma

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser