Kabanata 2221

Kasalukuyan naman kay Takuya na nagsisimula nang sumakit ang ulo sa lahat ng sigawan, hindi niya napigilang itaas ang kamay habang sumisigaw, “Manahimik kayo! Hindi ito ang oras para makipagtalo!" Tumahimik ang lahat nang marinig iyon. Malamang sasagot sila kay Takuya kung ito ang mga nakaraang meeting, pero dahil marami nang benepisyo ang nasa linya, alam nila na hindi nila pwedeng itakwil si Takuya. Kahit ang gustong kumuha ng patriarch position na si Takuya ay hindi nangahas na magsalita... “Hindi lang iyon ang announcement na kailangan kong gawin! Matagal ko nang pinag-iisipan ang isang bagay sa loob ng ating pamilya... at ngayon ay nakapag-desisyon na ako. Ladies and gentlemen, nag-desisyon ako na alisin ang lahat ng mga peste ng pamilya! Ang mga taong iyon ay hindi na sisirain ang pamilya natin!" deklara ni Takuya. “…A-ano…?!” sabay-sabay na sumigaw ang ilan sa mga Futaba. Alam na nila kung ano ang sinusubukang sabihin ni Takuya! Kapag sila ay tinanggal sa pamilya, hindi na

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser