Kabanata 2226

“...Alam ko na ang mapa na ito ay pagmamay-ari ng Seadom Tribe, pero nalaman ko lamang ang tungkol dito mula sa aking mga ninuno... Ito rin ang unang pagkakataon na makita ko ang mapa na ito,” bulong ni Takuya na napabuntong-hininga bago niya tiningnan ng sandali ang mapa. “…Alam mo ba kung paano makarating sa… Yearning Island? Kahit papaano ay kung paano natin ito mahahanap? Mula sa aming kaalaman, ang isla ay tila lumulutang sa dagat at matatagpuan lamang sa pamamagitan ng isang special method. Tulad ng sinabi ni Master Ghost, minsang lumitaw ang isla sa mapa, pero hindi na ito naulit mula noon…” sagot ni Gerald na nakasimangot habang nakatingin sa mapa... “Tulad ng hula mo, ang Seadom Tribe ay nakatira sa isla na iyon, pero ilang taon nang nakalipas iyon... Hindi ko alam kung paano makarating doon, pero huwag mag-alala, brother! Dahil malaki ang naitulong mo sa pamilya ko, gagawa ako ng paraan para makapunta ka doon!" deklara ni Takuya habang sinimulan niyang i-recall ang kanyan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser