Kabanata 224

Ano naman kung ang Michelin Restaurant ay magastos? Hindi ba niya kayang kumain dito araw-araw? Hindi mapigilan ni Queta si Gerald mula sa mabilis na pag-book ng isang magandang mesa nang direkta mula sa internet. Sa huli, nagpasya si Gerald na dalhin si Queta sa isang Michelin Restaurant. “Hello, Sir. Ilan po ang kakain?" Pagkapasok nila sa restawran, naglakad ang waitress at sinalubong sila ng nakangiti. "Para sa dalawa! Nag-book na ako ng table! ” Kalmadong sagot ni Gerald. Medyo nakasimangot ang waitress. Kung sabagay, anuman ang pagtingin niya sa dalawa, mukhang hindi nila kayang kumain sa Michelin Restaurant. Gayunpaman, simpleng tumango lamang siya nang may galang dahil sa kanyang pagiging propesyonal. Itatanong pa sana niya kay Gerald kung aling mesa ang nai-book niya. Sa oras na ito, isang pares ng mga kalalakihan at kababaihan ang naglakad papunta sa kanila. Nang makita ng babae si Gerald, bigla siyang napatigil. “Gerald, bakit ka nandito? Pumunta ka talaga sa Michel

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.