Kabanata 2243

Kumibit balikat lang si Gerald bago niya sinabi, “Sinabi ko naman sayo na hindi ako interesado sa mga ganoong bagay.” "S-sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo pang gawin...? Huwag kang mag-alala, ibibigay ko ang anumang gusto mo!" sabi ni Kai na inakalang hindi alam ni Gerald ang nangyayari. Kahit papaano ay hindi pa galit si Gerald. Dahil dito ay naisip ni Kai na umalis lang si Gerald dahil hindi niya gusto ang mga babaeng pinili niya para sa kanya. Kung iyon ang nangyari, walang nakikitang problema si Kai sa inaakto ni Gerald. Kung tutuusin, kahit nabigo siyang makakuha ng paraan para pagbantaan si Gerald, kahit papaano ay hindi pa niya nakakaharap ang anumang problema... “Hmm… May naisip akong isang lugar. Sumunod ka sa akin, dadalhin kita doon!" sagot ni Gerald habang hinahagis ang hindi pa ubos na sigarilyo sa sahig bago niya ito tinapakan. Habang pinapanood nilang lumabas si Gerald, si Kai at ang kanyang subordinate, o confidant, ay talagang naguguluhan. Maya-maya pa,

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.