Kabanata 2251

“Saglit lang, actually. Inisip ko na mga ganitong oras ka dadating, kaya pasimple akong lumabas kanina," sagot ng matanda sa masiglang tono habang ipinapasok ang mga kamay sa kanyang manggas. “…Hmm? Marunong ka rin bang manghula…?” tanong ni Gerald habang nakatingin kay Master Ghost. “Negative. Tinantya ko lang kung gaano katagal bago ka makarating dito kapag madaling araw ang alis mo! Huwag kang mag-alala, saglit lang akong naghintay dito para lang mas mabilis tayong matapos,” sagot ng matanda habang umiiling. Bahagyang nasiyahan na ang matanda ay sabik na sabik na umalis—kaya nagpapakita kung gaano siya nag-aalala sa mga gawain ni Gerald—, naudyukan si Gerald na magtanong, “So… aalis na ba tayo kaagad?” Tumango bilang tugon, lumingon ang matanda sa kanyang mga kapamilya bago sinabing, “Tandaan mo ang mga utos ko kagabi. Panatilihin ang patuloy na pagmasdan ang mga Futabas at agad na pigilan ang sinumang nagbabanta sa kanila. Kung hindi nila makuha ang mensahe, pagkatapos ay

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser