Kabanata 226

Walang problema si Finn kung gagastos siya ng isang libo at kalahati hanggang tatlong libong dolyar. Hindi siya maaaring gumastos ng mas malaki pa kahit na gusto niya, kaya hindi niya magagawang gumastos ng twelve thousand dollars para sa isang bouquet. Tumingin siya sa paligid, desperadong iwasan ang mapanunuyang tingin ng mga customer ng restaurant. Sa halip, ang nakita niya lang ay si Gerald na nakatingin sa kanya. Parang masaya itong nakikipagusap sa kanyang hindi magandang tingnan na girlfriend. Nang walang babala, si Sara ay sumabog sa sobrang galit. Tumayo siya at diretso na tinuro si Gerald, na nasa mesa ng VIP, bago siya tumili sa tuktok ng kanyang baga. “Damn it, Gerald! Anong pinagtatawanan mo?!" Nakakaawa na talunan! Ano ang nakakatawa? Hindi ba siya nagreserba ng isang VIP table para lang magpanggap? Bakit siya pinagtatawanan ni Gerald? “Ha? Sinong nagsabing tinatawanan kita? Nakatingin lang ako sa mga bulaklak. Bakit?? Nakakaistorbo ka rin ba diyan? " sagot ni Gerald

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser