Kabanata 2261

“Okay, pumunta akong Yanam para hanapin ang isang bagay, kaya hindi ako gagawa ng anumang gulo,” sagot ni Gerald bago muling humarap sa pinto. "A-Ako" bago pa man matapos ni Carter ang kanyang pangungusap, biglang nag-walk out si Gerald. Gayunpaman, biglang gumaan ang pakiramdam ni Carter dahil nilinaw ni Gerald na hindi siya naririto para manggulo. Hangga't hindi siya gagawa ng hakbang para kalabanin sila, hindi magiging problema si Gerald para sa Yanam... Hindi nagtagal ay nakarating si Gerald sa mga guest room—na hindi kalayuan sa opisina ni Carter—kung saan naroon na ang iba. Kahit na ginamit ang term na 'guest room', ang totoo, nag-book si Carter ng isa sa mga luxurious hotel sa Yanam para sa kanila. Ang lugar ay karaniwang nakalaan para sa mahahalagang tao mula sa ibang bansa, kaya kung ang isang tao ay walang tamang koneksyon, hindi sila maaaring manatili doon, kahit na mayroon pa silang pera. Kasalukuyang kumakain ang kanyang grupo nang pumasok si Gerald sa kwarto. Nan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser