Kabanata 2266

Sa katunayan, kahit isang beses ay hindi pa tiningnan ni Gerald ang Devotion Mirror si Gerald mula noong nakuha niya ito. Siya ay masyadong naging abala kaya hindi niya nagawang lutasin ang misteryo sa likod nito. Ang nasabing salamin ay hindi precious na tulad ng pinapaniwalaan ni Lucian, ngunit alam ni Gerald na hindi niya pwedeng sabihin iyon. Kung tutuusin, ang galit na galit na si Lucian ay magdudulot lamang ng mas maraming problema para sa kanya... “Oh please, masyadong mahusay ang iyong talent! Ikaw ang unang taong nakakuha ng salamin mula sa kuweba! Dahil nakakuha ka ng recognition sa aking mga ninuno, may dahilan ako para maniwala na sandali na lang bago mo matuklasan ang mga misteryo nito," sabi ni Lucian habang umiiling, malinaw na pinagkakatiwalaan niya ang choice ng Devotion Mirror. “Huwag kang mag-alala, sasabihin ko agad sayo kung nagawa kong i-crack ang code,” sagot ni Gerald sabay tawa. "Kung magawa mo man ito, magiging isang mahusay kang benefactor sa aking pami

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.