Kabanata 2275

Alam ni Lucian na ang paghahanap sa kanya sa ganitong paraan ay hindi naiiba sa paghahanap ng karayom ​​sa loob ng maraming haystack, kaya naramdaman ni Lucian na parang wala siyang magawa. Habang tumatagal ang paghahanap sa kanya, mas mataas ang posibilidad na malalagay sa panganib ang kanyang buhay... “Tatawagan na lang ba natin si Mr. Lawrence para makakuha ng paliwanag...?" tanong ng butler. "Sinubukan ko kanina, pero pinigilan ako ni Gerald kanina. Sinabi niya na kung ang pamilyang Lawrence ay tumatangging magpaliwanag sa mga special forces ng Weston, maliit ang pagkakataon na bigyan nila tayo ng higit pang mga detalye. Pero naniniwala ako na si Mr. Lawrence ay nasa isang mahirap na posisyon ngayon. Dahil hindi niya tayo bibigyan ng anumang kinakailangang impormasyon, subukan lang natin ang lahat para mailigtas si Lindsay. Kahit mabigo man tayong gawin ito, kahit papaano ay masasabi natin na sinubukan natin ang lahat. Sa ganoong paraan, hindi na magiging nakakahiya kapag nakit

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser