Kabanata 228

Siyempre, mas determinado siyang lamunin si Gerald nang buo. Ang kanyang kasalukuyang pag-uugali ay nagpapahiwatig ng maruming intensyon para matugunan ang kanyang mga kahilingan. Noon, naramdaman ni Gerald ang isang tiyak na pakiramdam ng tagumpay kung nakilala niya ang isang tao na kasing husay at napakaganda na tulad ni Whitney. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng kakila-kilabot na pang-aapi nito s kanya, naging tulad ng isang makulit na aso si Whitney sa kanya. Ngayon, hindi mapigilan ni Gerald na magulat. Naramdaman niya ang pagngangalit ng anit niya at mga kilabot sa buong paligid niya. Hindi niya alam kung paano sumagot, kaya mabilis siyang tumakbo palayo. "Gerald, bumalik ka dito!" Sigaw ni Whitney habang minamaneho niya ako sa buong school." Ngumiti siya sa kanyang sarili habang tumatakbo si Gerald para iligtas ang kanyang buhay. Hehe! Inisip niya noong una na kamumuhian siya ni Gerald hanggang sa punto na mandidiri ito kapag nakita siya nito. Ngayon, tila mas natatakot sa k

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser