Kabanata 2284

“Dito mo lang masisimulan ang iyong paghahanap. Nagkataon lang na ilang dekada na akong walang nakikitang tao dito, kaya pwede mo akong kausapin.” ngumiti ang matanda kay Gerald. "Hindi ka ba lumabas at bumili ng isang bagay noong kailan lang?" Napasulyap si Gerald sa mga basurang katatapos lang niyang linisin. "Iba naman ‘yon. Kung wala ka ngayon, hindi ako lalabas. Karaniwan na once a week lang ako lumalabas. Kung patuloy akong mananatili sa stone chamber na ito, paniguradong mababaliw ako.” Gumulong ang matanda pababa ng kama at sinabing, "Ilang taon na ang nakalipas, may mga taong sumubok nag pumasok dito. Kaya ko pa silang asarin para masaya, pero ngayon, hindi ko na na-encounter muli ang mga ganoong klase ng tao." “Asarin sila?” Umangat ang ulo ni Gerald at tumingin sa kweba. Bigla niyang nakita ang puting buto sa lupa, at bigla niyang naramdaman ang malamig na panginginig na dumadaloy sa kanyang katawan. "Nagbibiro lang ako." Umiling ang matanda. “Nga pala, pumunta ba dit

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser