Kabanata 2290

“Hanapin mo ‘yan ng mag-isa. Matanda na ako. Matagal nang nabawasan ang aking physical strength.” Umiling ang matanda at nagsindi ng sigarilyo. “Sinong maniniwala sa sinabi mo?” iritable na sinabi ni Gerald. "Hindi kita matutulungan na hanapin ito, pero kung interesado ka, pwede kitang turuan kung paano mag-resonate sa paligid ng natural energy ang iyong essential qi." patuloy na umiling ang matanda. "Talaga?" biglang nagningning ang mga mata ni Gerald nang marinig iyon. Makalipas ang ilang sandali, umiling siya at tumanggi. “Huwag na lang. Ipagpapatuloy ko lang ang paghahanap ng kailangan ko." “Oh? Hindi ka ba interesado?” Hindi inaasahan ng matanda na sasabihin iyon ni Gerald. "Totoo na interesado ako dito." Umiling muli si Gerald. "Piliin mo na maging apprentice ko, at pwede kitang turuan." seryosong sinabi ng matanda nang itapon niya ang kanyang sigarilyo. “Papayag agad ako kung ibang pagkakataon ito. Pero ngayon, marami pa akong dapat ayusin. Bukod pa doon, ang pagkontrol s

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser