Kabanata 2292

Binilisan ni Gerald ang kanyang pagmamaneho, pero inabot pa rin si Gerald ng apat na buong oras upang makarating mula sa kagubatan patungo sa Grubb manor. Pagdating ni Gerald sa manor bandang nine ng gabi, pinaalam agad kay Lucian ang kanyang pagbalik at nang malaman iyon—mabilis niyang sinabihan si Aiden na pumunta sa reception room. Si Lucian ay mabilis na nag-jogging palabas ng manor—kasama ang kanyang butler—para batiin si Gerald... Tumango si Gerald nang makita sila, bago siya nagtanong, “Good evening, Mr. Grubb. Dumating na ba ang mga kaibigan ko?" “…Mga kaibigan?” nalilitong sinabi ni Lucian habang inaakay si Gerald sa reception room. “Mukhang wala pa sila. Maghanda ka ng tatlong guest room para sa kanila dahil mukhang kakailanganin nilang manatili dito ng matagal. Huwag kang mag-alala, aalis kami kapag nailigtas na namin si Miss Lawrence,” sabi ni Gerald habang tinatantya kung gaano katagal bago dumating si Master Ghost at ang iba pa. Nang maisip ni Gerald na makakarati

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser