Kabanata 2296

"Naiintindihan," sagot ni Master Ghost kasunod ang isang tango. “Isantabi muna natin ang pangyayaring ito. Kailangan ko ng oras para makaisip ng solusyon sa ating problema,” sabi ni Gerald habang humihithit ng sigarilyo at ngayon ay mas kalmado na siya. Hindi niya maintindihan kung paano dinala ni Daryl ang buong pamilyang Crawford sa Yearning Island. Masyadong napakahirap na mahanap at makarating sa lugar na iyon! Nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya para makarating sa islang iyon, hindi ba? Hindi kaya ginamit rin ni Daryll ang parehong paraan para mahanap ang Yearning Island noon...? Gayunpaman, malamang sasabihin sa kanya ni Takuya ang tungkol dito. Malamang nai-record ng pamilyang Futaba ang malaking insidente na tulad noon, ngunit dahil nataranta si Takuya nang banggitin ni Gerald ang paksa, sigurado si Gerald na wala silang record tungkol doon... Tumango si Master Ghost saka itinuro ang ancient book, bago sumagot, "Pwede ko bang itago iyon ng sandali lang?" “Anong

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser