Kabanata 231

"Oh my god! Mila, tingnan mo! Nandito yung tarantadong ‘yun oh! ” “Hindi ba siya kasama ni Alice? Ano ang ginagawa niya sa labas ng aming klase?" “Pfft! Sa palagay mo ba, ang nakakaawa na haltak na ito ay interesadosa ating Mila? Oh my god. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyayari sa isip ni Alice. Bakit siya pumapayag na lumabas kasama ang inutil na ‘yon?" Naghihintay si Gerald sa labas ng classroom ni Mila. Isang grupo ng mga kaklase niya ang agad na pinagtawanan siya. Gayunpaman, na-immune na si Gerald sa lahat ng ito, ang tanging hiling niya lang ay lumabas kasama si Mila. Medyo nagulat si Mila na pupunta rito lahat si Gerald upang hanapin siya. Naghihintay siya para tawagan siya ni Gerald, ngunit labis siyang nabigo pagkatapos na hindi siya tumawag. Samakatuwid, direkta siyang dumating sa klase. Sumang-ayon kaagad si Mila sa kanyang hiling. Dahil sa nagtiwala siya ngayon kay Gerald. Sa katunayan, pinagsisisihan ito ni Mila sa sandaling sinampal niya si Gerald k

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.