Kabanata 2308

Hindi nagtagal ay sumapit ang gabi, at naglinis si Gerald bago nagpalit ng magandang set ng mga damit. Kahit pa si Maddox ang nag-organize ng event, ito ay isang party pa rin kaya kailangan niyang ayusin ang kanyang pananamit. Naging maging handa na si Lucian, pwede na silang umalis sa asyenda para dumiretso sa villa ni Maddox kung saan gaganapin ang party. Ang villa ay dalawang kalye lamang ang layo mula sa military base, kaya makikita ang mga sundalo na nagpapatrolya buong araw sa lugar na iyon. Bukod kay Maddox, ang high-end neighborhood ng villa na ito ay kung saan nananatili ang karamihan sa mga military leaders—kabilang si Carter. Ang bawat isa sa mga villa ay itinayo nang magkahiwalay, na may hiwalay na daanan at maliliit na garden… Nang makapasok ang grupo sa kotse, sa halip na sabihin ni Lucian sa driver na paandarin ang sasakyan— tumingin muna siya kay Gerald bago siya nagtanong, “Sa tingin mo ba dapat lang tayo magsama ng mga tauhan? Kung sinusubukan talaga ni Maddox n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser