Kabanata 2317

"Malakas ang ulan ngayon, kaya masasabi ko na ito ang pinakamagandang panahon para umalis ka sa isla ngayon. Kung hindi, baka magkaroon ng delay at ayaw mo naman ma-miss ang unang araw ng auction, hindi ba?" sabi ng butler. Nang marinig iyon, lumingon si Lucian kay Gerald bago siya nagtanong, "Okay lang ba na umalis tayo ngayon?" “Walang problema sa akin,” sagot ni Gerald sabay kibit-balikat. Tumango si Lucian nang bigla niyang maalala ang kahilingan ni Gerald. Dahil dito ay lumingon siya para tingnan muli ang kanyang butler bago niya sinabing, "Gamitin ang mga koneksyon ng aming pamilya para makakuha ng ilang baril. Mas mabuti kung mas marami ang makuha mo.” “…Mahirap iyan, pero susubukan ko ang aking makakaya,” sagot ng butler na may problemadong emosyon sa kanyang mukha. "Wala akong pakialam kahit na gumastos ka ng malaking pera para makakuha ng mga smuggled na baril. Kailangan ito sa rescue mission,” sabi ni Lucian. Dahil dito ay walang magawa ang butler kundi sumang-ay

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.