Kabanata 235

Hinila ni Cara si Mila papunta sa gilid. Walang makakapagsabi sa sinabi niya sa mahinang boses. Paminsan-minsan ay tinignan ni Cara si Gerald bago siya tumingin sa halip sa Qur'an. Marahil ay sinusubukan niyang akitin si Mila na makipaghiwalay kay Gerald sa lalong madaling panahon at sa halip ay makipag-ugnay sa Qur'an. Tumanggi si Mila na gawin ang iminungkahi ni Cara sa huli. “Ate, pupunta ka na lang at magsaya! Babalik lang muna kami ni Gerald sa unibersidad! ” Umalis sina Mila at Gerald matapos magpaalam sa lahat. Hindi mapigilan ni Cara na makaramdam ng labis na pagkabalisa. Para bang hindi niya mai-matchmake ang dalawa. “Sister Cara, okay lang. Si Mila ay kapatid mo kaya natural na siya rin ang aking mabuting kaibigan! Tiyak na hahanapin ko siya nang mas madalas sa hinaharap! " Hindi mapigilan ng Quron na makaramdam ng kaunting pagkabigo. Gayunpaman, mapipilit lamang niya ang isang ngiti sa kanyang mukha. "Okay, Qur'an. Natutuwa ako na hindi ka nasiraan ng loob. Huwag

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser