Kabanata 2335

"Ano pang hinihintay mo, Mia? Hindi ka na tatagal ng isang taon! Kung hindi agad tayo kikilos, baka umalis ang binata na iyon at hindi na natin siya mahanap!" nagmamadaling sinabi ni Walter. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ng kanyang anak na babae ay nasa linya! Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Mia na mamula ang kanyang mukha habang bumubulong, "...Please, iwan niyo muna ako at ang tatay ko ng saglit..." Tumango si Third Elder at ang iba pa, bago sila umalis... Nang makaalis na sila, isinara ng mahigpit ni Arianne ang kanyang mga kamay habang hawak ang manggas bago niya sinabi, "...Pa, sigurado akong alam mo kung ano ang kailangan kong gawin sa binatang iyon para magamot ang cold poison sa katawan ko..." Huminto ng sandali si Walter bago niya sinabi, “…Alam ko.” “Kaya pwede ko bang kilalanin muna ang taong ito...? Kailangan ko man lang tanggapin ang pagkatao niya bago ko siya payagang pagalingin ang kanyang cold poison, di ba…?” nahihiyang sinabi ni Mia. “… Masyado kang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser