Kabanata 2342

"Kung alam mo ang lahat ng ito, ikaw ba ang young master ng isang malaking pamilya o anupaman?" tanong ni Aiden habang nakaupo sa tabi ni Yaacob. Kahit na hindi niya alam kung sino talaga si Yaacob, alam ni Aiden na walang masamang hangarin ang lalaking ito. "Kung ganyan lang ang posisyon ko, malamang wala na ako dito!" sagot ni Yaacob na pilit na tumawa. Hindi masyadong mataas ang status niya sa pamilya Zeman, dahil isa lamang siyang disciple na inaalagaan ng mabuti ng mga nakatataas... “Nahihirapan akong paniwalaan ‘yan. Kahit na hindi mo nakuha ang VIP ticket na iyon, may mga alam kang impormasyon na hindi alam ni uncle Grubb! Sabihin mo sa amin kung sino ka talaga kung hindi ay palalayasin kita!" babala ni Aiden habang nakahawak sa balikat ni Yaacob. “Te-Teka, isa lang akong regular cultivator! Hindi mo lang alam ang tungkol dito dahil galing ka sa sekular na mundo!" paliwanag ni Yaacob. “…Humph. Logical naman ‘yon,” sagot ni Aiden sabay bitaw sa pagkakahawak kay Yaacob.

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.