Kabanata 2347

Habang pinapanood ni Gerald si Walter na nakaupo sa kabilang dulo—habang si Third elder at Yaacob ay nanatiling tahimik sa likuran niya—, umiling lang siya bago niya sinabing, “Hindi pa. Dinala agad ako ni Yaacob dito pagkatapos ng auction.” "Ano? Bakit hindi mo pinakain muna si Gerald bago mo siya dinala dito?" tanong ni Walter habang nakataas ang kilay habang nakatingin kay Yaacob. “Pa-Pasensya na, kuya Gerald…!” angal ni Yaacob. “…Ihain mo sa amin ang ilang pagkain, at dalhin mo ang isang bote ng masarap na alak! Gusto kong makipag-inuman kay Gerald mamaya!" sabi ni Walter nang ikinaway niya ang kanyang kamay, at mabilis na umalis si Yaacob sa kwarto... Nang mangyari ito, biglang nagtaka si Gerald. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari kaya sinabi ni Gerald, "...Hindi... hindi mo kailangang gawin iyon… Kung may ginawa man akong masama, sabihin mo lang sa akin kung ano ang ginawa ko at pananagutan ko ang aking mga aksyon..." “Kalimutan mo na lang ang pangyayaring iyon

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser