Kabanata 256

Hindi niya maiwasang maramdaman na maliban sa maamong itsura ni Gerald, lalo siyang gumagwapo kahit na kaswal lang ang suot niya habang tinititigan niya si Gerald ng matagal. Siguradong mas gwapo siya kaysa sa kanyang boyfriend sa lahat ng paraan! "Um..." Hindi na kinaya ni Gerald ang ganitong klase ng atensyon kaya umalis na siya agad. Kung kinamumuhian man niya silao hindi, wala na siyang pakialam. Dahil pagkatapos ng lahat, nagpapanggap lang naman sila ni Elena. “Diyos ko! Elena, hindi mo sinabi sa akin na si Gerald ay si Mr. Crawford! Halos masaktan ng tiyahin mo si Mr. Crawford tulad ng ginawa ng nakakatanda mong tita! ” Pinalakpak ni Ruby ang kanyang mga kamay dahil sa labis na tuwa. Halatang hindi nasisiyahan si Harriet nang marinig niya ito. "Sinasabi ko, Ruby, ikaw ang nagsasalita nang masama sa una, at malinaw na ikaw ang nagdamdam kay G. Crawford. Kaya, paano mo masasabi na ako ito? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang aking anak na babae. Ang ak

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser