Kabanata 286

Maraming tao sa mall. Naglakad-lakad si Gerald, hindi alam kung anong brand ang bibilhin. Kailangan lang niya ng isang matibay na cellphone. may minamata siyang isang modelo. Napakaganda ng kalidad nito at may presyo na 2830 dolyar. Masasabing isa itong mamahaling telepono. "Miss, maaari ko bang tingnan ng mas malapit ang bagong telepono? Salamat!" Magalang na tanong ni Gerald sa saleswoman. Nakita ng saleswoman na si Gerald ay naghahanap sa paligid ng halos kalahating araw. Sa pananamit ni Gerald, alam niyang malamang pumili siya ng mas murang telepono. Gayunpaman, naisip niya na sinusubukan lamang niyang i-save ang mukha. Dahil naglalakad siya sa isang kilalang mall, inakala ng tindera na nandito si Gerald na nagpapanggap na lumilingon. Pagkatapos, inaasahan niyang kumilos siya na parang ang telepono ay hindi ang gusto niya at sa halip ay bibili siya ng 50-dolyar na sari-sari na hindi naka-brand na telepono at madulas. Nakita niya ang napakaraming mga ganoong tao. Nang magl

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser