Kabanata 290

Hindi nakakapaniwala! Nanalo ba siya sa lotto? At magkano ang kanyang napanalo? Kitang-kita na ito ang iniisip nina Lillian at Sharon. Sabik sila at nais na malamang ang kasagutan. Hindi mahalaga sa kanila kung ninakaw ang pera. Inaasahan lang nila na hindi siya nanalo sa lotto. Kung hindi man, hindi nila matatanggap iyon! "Mayroon akong mga bagay na dapat gawin, mauuna na ako umalis!" Hindi pinansin ni Gerald ang kanilang mga katanungan dahil hindi siya obligadong sagutin ang mga ito. Tumalikod siya at lumayo, naiwan ang mga tao na nakatitig at nanlaki ang mga mata at nakanganga. Sa sandaling paglabas niya ng pintuan, tinawagan kaagad ni Gerald si Zack Lyle dala ang kanyang bagong cell phone. Sinabi niya sa kanya ang hirap na kinakaharap niya at mahusay kung darating siya at susunduin siya. Ipapaliwanag pa niya ang bagay sa sandaling magkita sila at makakahanap sila ng mga paraan upang malutas ito sa lalong madaling panahon. Nagulat si Zack nang marinig ang balita. Kaila

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser