Kabanata 321

Ang susunod na utos ni Gerald para kay Leopold White ay tanggalin ang tali sa mga babae at dalhin sila palabas. Malaya nilang ginamit ang kanyang pangalan habang iniisip na magagawa nila ang anumang nais nila nang walang mangyayari sa kanila. Ang leksyon niya sa kanila ang matinding takot at pag-aalala. Hindi niya pinlanong iwan ang mga babae doon. Si Leopold White—ang lalaking puti ang buhok— ay isang magaling na bodyguard sa ilalim ni Michael. Sa madaling salita, ang trabaho ni Leopold ay katulad ng kay Flynn na nagtatrabaho sa ilalim ni Zach. Dinala siya ni Michael dito mula sa Hong Kong. "Darating din sila, Mr. Zeke. Hindi madali para sa akin na makipagkita sa kanila dito kaya mauuna na po ako umalis. Handa na ba ang sasakyan ko? ” tanong ni Gerald kay Michael na nakaupo sa tabi ng driver. "Ang pagsakay ay narito kahit anong sandali ngayon, G. Crawford. Aalis kami kaagad pagdating nito. Kakayanin ni Leopold ang natitira. Ligtas niyang mai-escort si Miss Milton at ang iba

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser