Kabanata 31

"Hindi... Hindi kita hihintayin dito!" Nang tumingin si Xavia kay Yuri, alam niya mismo kung ano ang ibig niyang sabihin. Sobrang nakakahiya ito! Paulit-ulit na umiling si Xavia. "Mahal ko, tandaan kung gaano ako kabait sayo noong una pa lang. Hintayin mo lang ako dito ng saglit. Uuwi ako sa bahay at maghahanap ng pera, pagkatapos ay magmamaneho ako pabalik dito para sunduin ka. Pagkatapos nito, pwede ba na mag-stay tayo sa labas ngayong gabing, okay lang? ” Sumulyap si Yuri kay Gerald habang sinasabi niya ang mga iyon. Isang paalala din ito kay Xavia na ang dahilan kung bakit sila pumunta sa dinner ngayong gabi ay dahil gusto nilang mapahiya si Gerald at hindi niya dapat kalimutan iyon! Okay! Kumalma si Xavia nang maisip niya si Gerald. Siyempre, kailangang patunayan ni Xavia na ang kanyang bagong boyfriend ay sigurado na isang daang beses na mas mahusay kaysa kay Gerald! Isang daang beses na mas mahusay! Hindi siya dapat mapahiya sa harap ni Gerald. "Okay, sige, hihint

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser