Kabanata 325

Nang dumating sina Gerald, Harper, at iba pa sa restaurant, nandoon na si Noemi kasama ang pinsan niyang si Xyleena. Naroon din sina Cassandra, Felicity, at Yvonne. Isang binata na nasa edad na twenties. ang nakaupo sa tabi ni Xyleena. Nakasuot siya ng suit at gawa sa leather ang kanyang sapatos. Talagang napakababae parin tignan ni Xyleena. Isa siya sa mga tunay na magagaling na tao sa lipunan, at mayroon siyang mga koneksyon sa lahat ng lugar. Sina Gerald, Harper, at marami pang iba ay kilala si Xyleena dahil sa kanyang mga koneksyon sa lipunan sa kanila. Gayunpaman, ito ay nagbigay sa kanila ng kaalaman na si Xyleena ay talagang isang mayabang na tao. Tinulungan lang niya si Gerald at ang ilan pa na makahanap ng mga part-time na trabaho dahil kaibigan nila si Noemi. Kung hindi man, hindi niya sana siya binatukan ng eyelid sa kanila. “Halika, umupo ka. Kayong lahat, ”sabi ni Xyleena sa isang malambing na boses. Sumunod naman si Gerald. "Ano ang isang nakakatakot na kaden

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser