Kabanata 330

Hindi pa inabot ng sampung segundo bago napatumba ng kambal ang sampung bodyguard. Paano iyon nangyari? "Napagpasya ka na kalabanin ang mga Crawford. may pagkukulang ka sa utak, bata. Gugulpihin kita hanggang sa matauhan ka!" sabay na sinabi ng kambal habang naglalakad papunta kay William at may nakakatakot na ngiti sa kanilang mukha. “B*wisit! Carl! Labanan mo sila! Siguraduhin mo na hindi na sila makatayo pagkatapos mo sa kanila!” Labis na nagulat si William. Sa una, naisip niya na ang paghihiganti para sa kanyang babae ay magiging isang madaling gawain. Ang kailangan lang niyang gawin ay mapintasan ng kanyang mga bantay si Gerald. Hindi niya akalain na magkakaroon ng dalubhasang mga bodyguard si Gerald. Napilitan siya ngayon na mag-order ng kanyang trump card upang gumawa ng isang galaw. Si Carl ang tanod na nakatayo sa likuran ni William sa lahat ng oras na ito. Kahit na mukhang nakasisindak siya sa lahat ng matinding scars sa mukha niya, nagsimula siyang manginig nang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser