Kabanata 334

“Giya! Ayos ka lang? Bakit sobrang careless mo? " Sa sandaling iyon, ang pinto ng infirmary ay itinulak bukas. Apat na mga batang babae na lahat ay maayos ang pag-uugali ay lumakad sa infirmary. Sa paanuman, ang bawat isa sa kanila ay nagdudulot ng kagandahang maihahambing sa mga showgirl ng kotse sa internet! Para silang mga kasama ni Giya. Narito sila sapagkat si Giya ay nagpadala sa kanila ng isang text message kanina, na sinasabi sa kanila na pupunta siya sa infirmary. “Napilipit ako sa bukung-bukong ngunit pinalad kong mabangga si Gerald! Dinala niya ako hanggang dito sa kanyang likuran! " nakangiting paliwanag ni Giya habang nakatingin kay Gerald. "Oh aking diyos! Sinasabi mo sa amin na isang bayani ang nagligtas ng aming kagandahan? Hahaha! Pagkatapos ay talagang magpapasalamat tayo sa guwapong lalaki na nagligtas sa ating Giya noon! ” Nagpatuloy ang pakikipagkwentuhan ng mga batang babae sa kanila bago tumingin kay Gerald. Malinaw na nasasalamin sa kanilang mga

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.