Kabanata 339

"Oh my ... Iyon ay hindi hitsura ng anumang ordinaryong bracelet ng jade ... Ito ay isang kahihiyan na ito ay nasa tatlong piraso ..." "Hmm ... Tila isang hetian jade bracelet. Sasabihin kong nagkakahalaga ito ng pitong libo at limang daang dolyar. Sayang ang nasira ngayon. Masyadong bayolente ang batang babae na iyon. Dapat niyang bayaran ang buong halaga dahil siya ang nagtulak sa salesgirl! " “May isa pang kahon. Nagtataka ako kung ano ang nangyari sa mga nilalaman nito ... ” Maraming tao roon ang nagmumuni-muni sa bagay na ito habang nakatingin kay Sharon. Samantala, ang salesgirl ay nahulog sa gulat at nakalimutan kahit na humingi ng paumanhin kay Gerald. Sinimulan niya kaagad ang pagbukas ng pangalawang kahon. Kapag binuksan niya ito, ang lahat doon ay agad na sumigaw ng malakas. "Iyon ... Iyon ang dragon ng jade! Ang nag-iisang jade dragon! Narinig ko na kung titingnan mo nang maingat, makikita mo ang hugis ng isang dragon sa loob mismo ng jade! ” “Narinig ko rin a

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser