Kabanata 33

“Sorry…” Nagmadaling humingi ng tawad si Gerald. Pagkatapos nito, inangat niya mga mata niya bago siya nagnakaw ng tingin sa batang babae na nasa likuran niya. Agad siyang nabigla sa magandang hitsura ng dalaga. Nakasuot siya ng masikip na damit at mayroon siyang napakahabang, agos na buhok na nahulog sa balikat niya. Halos kasing edad niya ang babae, ngunit ang pangangatawan nito ay nakahubog na. Tiyak na isa siya sa pinakamagandang dalaga na nakita ni Gerald. “Sorry? Sa palagay mo tapos na ang lahat dahil nanghingi ka ng tawad?" Nagpatuloy ang marahas na pagmumura sa kanya ng dalaga habang hinihimas niya ang parte kung saan siya nasaktan. Hindi sinasadya ni Gerald na masaktan ang babae ng turnstile. Nasugatan ang babae at nararamdaman niya ang isang maalab na sakit sa kanyang katawan. Sa katunayan, kitang-kita na siya ang nakabangga kay Gerald ngunit dahil nakita niya na si Gerald ay nakadamit ng ganoong kaswal, nagpasya siyang isisi na lang ito kay Gerald. "Kung hind

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser